Soutěže

Horní Kruty 

V sobotu 7.5.2016 jsme se zúčastnili soutěži v Horních Krutech. Počasí nám krásně přálo a všichni jsme měli skvělou náladu, atmosféra byla prostě vynikající. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, vše probíhalo v pořádku. Jako první začali mladší a starší žáci a odpoledne dorost s ženami a nakonec chlapi. Domů jsme si odvezli diplomy, boužel žádný pohár. Na to, že by to byla 1.soutěž v 16.ročníku podlipanské ligy si myslím, že jsme byli všichni spokojeni. 

 

Kšely 

Tuto sobotu 14.5.2016 proběhlo 2.kolo podlipanské ligy u nás ve Kšelích. Přípravy začaly už brzo ráno, týmy se začaly pomalu shromažďovat až kolem osmé hodiny ranní. Počasí bylo opět úžasné, krásné teplo a sluníčko svítilo. Soutěž probíhala v pořádku, boužel s jedním úrazem, naštěstí to nebylo nic moc vážného. Ráno od 9 hodin začala běhat přípravka s mladšími a staršími žáky. Od 13 hodin začal dorost a ženy a od 15 hodin muži.  Nejvíce se dařilo mužům z Horních Měcholup, pokořili svůj rekord 18,50s a nahradili ho rekodem 18,48s. Gratulujeme! Odvezli si krásných 1500Kč, darované naším trenénem, Jaroslavem Hýnou. Nakonec jsme si doma nechali krásné 2 poháry. smiley

Přípravka 4.místo
Mladší žáci 2.místo
Starší žáci "A" 1.místo
Starší žáci "B" 9.místo
Dorost "A" 4.místo
Dorost "B" 2.místo
Ženy 7.místo
Muži 8.místo

 

Plamen

V sobotu a v neděli se konala soutěž v požárním sportu v Kolíně na stadioně. V sobotu byla soutěž pro mladší a starší žáky a v neděli pro dorost, ženy a muže. V sobotou se žákům ze začátku moc nedařilo, párkrát to N se tam objevilo, ale najednou se to úplně otočilo a už všechno šlo tak jak mělo. Mladší žáci skončili 3.místo, starší 4. a 5.místo. Gratulujeme ke krásným místům! Myslím si, že si to moc užili.smiley

V neděli ale šlo o úplně něco jiného. Našim dorostencům a dorostenkám šlo o postup na kraj! Už od rána to byli veliké nervy. Dorostenci nám obsadili 2.místo, boužel na postup to nestačilo, tak malou náhradu dostalo družstvo v kategorii jednotlivců. V kategorii dorostenek nám postoupilo družstvo dorostenek SDH Kšely. Holky postupují na kraj do Kladna. Velmi moc gratulujeme Svobodové Dominice, Vaisové Kateřině, Soukeníkové Karolíně, Žatečkové Lucii, Bláhové Karolíně, Batelové Markétě, Vaisové Kristýně a Frydrychové Kateřině. Samozřejmě nezapomene na naše dorostence, kteří postoupili za jednotlivce, také gratulujeme Kropáčovi Petrovi a Jarábkovi Lubošovi za postup na krajské kolo! Přejeme hodně štěstí k postupu na mistrovství republiky v požárním sportu.smiley